Sportovní sezóna 2011 – hodnocení trenéra

Sportovní sezóna 2011 – hodnocení trenéra

Rok 2010 byl pro naše závodníky ve znamení postupného získávání zkušeností na krajských soutěžích.

 

Překvapením proto byly nominace na MČR Přemka Benháka a Tomáše Kutty v kategorii kata a Vaška Plecera v kumite mladších žáků a Denise Cmunta v kumite starších žáků. Bez jakýchkoliv ambicí pak kluci ve složení týmu: Sviták, Plecer, Benhák nastoupili v tomto turnaji v kategorii kata tým žáci a svým skvělým výkonem získali titul Mistrů republiky.

 

Tyto úspěchy předznamenaly poměrně značný nástup jejich výkonnosti v sezóně roku 2011. Tato skupina závodníků borovanského oddílu, rozšířená o Dana Červenku, Jáchyma Urbana a později i o Vítka Koláře a Matěje Šestáka, obsadila na své pouti krajskými a národními soutěžemi velké množství medailových pozic. Raketový vzestup výkonnosti Přemka Benháka mu dokonce vynesl nominaci Jihočeským svazem karate na Letní olympiádu dětí a mládeže.

 

Po celý rok byly naše tréninky zaměřeny na důsledný nácvik základních technik spolu s kata a následné studium bunkai. Bez znalosti bunkai nelze pochopit a tím i kvalitně zacvičit kata, která se snažíme cvičit v rovnováze spolu s kumite. Chceme utvářet ucelené osobnosti našich žáků tak, aby pojali karate v celé jeho šíři, byť se každý z nich soustředí trochu více na tu či onu formu. V tomto duchu se jako trenéři budeme i nadále snažit vést naší výuku.

 

Asi největší rozvoj formy jsme zaznamenali krom zmíněného Přemka Benháka i u Tomáše Kutty, jehož doménou bude v budoucnu, jak se zdá, cvičení kata. Naopak Denis Cmunt se dnes více soustředí na kumite, Vašek Plecer a Ondra Sviták jsou karatisté univerzální. Slibně se vyvíjí forma Jáchyma Urbana v kumite, ale stejně jako u ostatních našich členů je závislá na osobním přístupu i podpoře rodičů.

 

 Je nutno zdůraznit, že značný nástup výkonnosti našeho závodního družstva je zapříčiněn i umožněním pravidelných návštěv úterních tréninků závodních oddílů v našem mateřském oddílu TJ Karate České Budějovice, zaměřených pod vedením budějovických trenérů na dynamický nácvik kumite. Velký vliv na formu našich závodníků měla i účast na oddílových soustředěních, orientovaných na rozvoj síly a taktiky v kumite. Všem trenérům za to patří náš velký dík! 

 

V příští sezóně budeme pokračovat ve stávající podobě tréninků a bude – li to možné, i v návštěvách tréninků závodních oddílů. Nižší technické stupně připravíme na další zkoušky technické vyspělosti, s družstvem našich závodníků se zúčastníme stejných soutěží jako v tomto roce. 

Václav Plecer st., trenér

 

Celkem medailí za rok 2011:

54 (22 zlatých, 17 stříbrných a 15 bronzových)

Medaile na krajských soutěží:

14x zlato, 10x stříbro, 5x bronz.

Medaile na národních a mezinárodních soutěží:

8x zlato, 7x stříbro, 10x bronz.  

07.12.11